tisdag 6 oktober 2009

Avskaffa EU:s jordbrukspolitik
Hur många gånger har jag inte skrivit detta de senaste 20 åren. Hur många gånger framförde jag inte detta i EU-parlamentet under fem år. Och inte bara jag utan många, många med mig som ser den dyra och ineffektiva bidragsapparaten kräva sina nya miljarder varje år.
Det fick jordbruksminister Eskil Erlandsson nogsamt uppleva i Bryssel i går när mjölkpriset har gåt ner och bönderna kräver omedelbara pengar. Eskil svarar bra. han säger nej till Frankrikes och Tysklands(de som redan får mest bierag) förslag om större exportstöd och föreslår i stället i samråd med majoriteten av ministrarna att tillfälligt öka stödköpen av mjölk. Bättre men ett hopplöst fösvar av en omöjlig sak
Kvotsystemet skall avskaffas, men först 2015...
Åtskilliga miljarder hinner ytterligare gå i graven till EUropas bönder samtidigt som det försvårar för fattiga jordbruksländer i Afrika, Indien och Latinarmerika att sälja sina produkter.
Där ser vi hur svårt det är att göra sig av med ett havererat bidragssystem....

Framtids- och klimatberedningen tar fram scenarios, strategier och konkreta förslag
Nu har utredningen nått fram till det som skall bli de avslutande förslagen. Under dagen fick vi en genomgång av arbetet med "Uthållig kommun" av Tobias Malmgren från Energimyndigheten. Han gick igenom hur andra kommuner arbetar med miljö-, klimat- och energifrågorna. Här finns verkligen mycket att hämta från 66 andra kommuner.
Vår mycket ambitiöse och kunnige utvecklingschef Lars Fladvad gick igenom förslaget till Energi- och klimatpolicy som skall synkroniseras med vårt arbete, liksom översiktsplanen och arbetet i kommunens nyligen tillsatta kollektivtrafikberedning. Här finns många beröringspunkter till allmänheten, organisationer och föreningar, staten, landstinget och andra närliggande kommuner.
Björn Blomqvist berättar om klimat- och energiarbetet i Värmdö Bostäder och Fastigheter.
Vi har att göra, men det är roligt och väldigt engagerande även om dagen blev mycket konsumtion....

För övrigt skall jag nu till Näringslivsrådet som i dag har möte i Lillsved och skall arbeta fram vårt förslag till näringslivspolicy...

Inga kommentarer: