måndag 12 oktober 2009

Intressant förslag om klimatfrågan från FN
Ett intressant förslag i klimatfrågan presenteras i dag på DN Debatt. Det är en ny FN-plan som löser finansieringen av klimatinsatserna i u-länderna - och det är en av knäckfrågorna i Köpenhamn. Tanken skulle vara att genom att ge ett garantipris i u-länderna för förnybar el kan de som investerar räkna hem en vinst som de inte skulle kunna göra om de konkurrerade på marknaden. Samtidigt får även u-länderna råd att betala för denna annars dyra energi. Fast, lågt pris alltså. Bra men kanske tekniskt svårt att få till stånd. Men absolut värt ett försök, och borde politiskt vara möjligt när FN står bakom.

Är det bara Klaus som har läst Lissabonfördraget?
Det undrar man när debatten nu går in i någon sorts avgörande. Klaus har rätt när han säger att det är ett steg mot en europeisk superstat med oerhört mycket mer makt till alla EU-institutioner. Hur många i de nationella regeringarna har läst Lissabonfördraget och sett vilka nationella inskränkningar det innebär t.ex inom civil- och straffrätten? När detta blir klart kommer det att resas frågor, var så säker.

För övrigt är centerns klimatkampanj "2grader" ett utmärkt sätt att stödja arbetet inför Köpenhamnsmötet. Stödet från den allmänna opinionen är grunden.

Inga kommentarer: