lördag 3 oktober 2009

Pressmeddelande 09-10-03
Hans Lindqvist, 070/ 5485819
Ordf i EU-kritiska Centernätverket


Hot och fagra löften blev ja på Irland

-Hot om isolering skrämde och fagra löften om jobb och bättre ekonomi vände irländarna, säger Hans Lindqvist, ordförande i EU-kritiska centernätverket.
-Någon ingående diskussion om Lissabonfördragets kraftiga maktöverföring till EU förekom inte från ja-sidan och nej-sidan lyckades inte få debatten att handla om makten men en EU-president, en EU-utrikesminister, fler majoritetsbeslut och ökad militarisering.
Det stora haveriet är att Irlands nej för bara drygt ett år sedan inte räknas. Om EU hade följt sina egna regler hade fördraget redan fallit när Irland första gången röstade nej.

-Det är detta som är det stora demokratiska underskottet. Så har EU gjort flera gånger tidigare, som när Danmark först röstade nej till Maastrichtavtalet 1992 och sedan ja, efter att ha fått några omtvistade undantag. Detsamma hände när Irländarna 2001 röstade nej till Nice-fördraget och därefter ja. Och nu sker samma sak igen med några skrivningar från EU-ledningen om bl a bibehållen neutralitet, som inte ändrar en bokstav i Lissabonfördraget.
Och varför får inte Sverige och andra EU-länder rösta? Nej, regeringen i Sverige vågar inte och efter Frankrikes och Nederländernas tydliga nej till i stort sett samma fördrag 2005 så vågar inte andra medlemsländernas regeringar heller.
-Är det någon som är förvånad över bristen på tilltro till EU och varför EU behöver en propagandakommissionär?

För övrigt är jag förvånad över den tidiga frostnatten när alla vackra röda blad alldeles för tidigt tappar fäste och faller...Varje gång något oväntad händer i naturen så tänker jag, är det vi som...

Inga kommentarer: