måndag 5 oktober 2009

ÖB föreslår stärkt civil ledning i Afghanistan
Det skall vara en militär för att föreslå stärkt civil ledning av styrkorna i Afghanistan. Ett mycket klokt förslag i rätt riktning. Det är illa att Sverige skall sända ännu mer trupp till Afganistan men det är ett bra förslg att en civil chef leder helheten. Det handlar om demokratisk uppbyggnad, skolor, hälsovård och mentorskap för afghanska chefer, "i kombination med militär säkerhet", säger ÖB. Ja, det är i rätt riktning för att öka den civila insatsen och fokuseringen frmför allt och minska den militära insatsen. Heder åt överbefälhavaren Sverker Göransson.

Bengt Westerberg har fel om förbud för gårdsförsäljning av alkohol
Jag minns några debatter under folkomröstningen om EU där Bengt Westerberg blev mycket förtörnad, för att inte säga förbannad, när vi på nej-sidan hävdade att den svenska restriktiva och förebygande alkoholpolitiken blir ett minne blott efter ett EU-medlemskap. Så blev det i alla fall med avvecklat inköpsmonopol, fri leverantörsrätt till restauranger, införsel av i p
rincip hur mycket som helst och sänkta realpriser. Sverige har ökat sin alkoholkonsumtion med 20 procent sedan EU-inträdet och är nu uppe i 11-12 liter per person och år, lika mycket som när nykterhetsrörelsen under Peter Wieselgren växte fram i landet.
Men att som motmedel mot denna utveckling stoppa gårdsförsäljning från svenskt jordbruk är rent löjeväckande och verkligen att ge sig på fel saker. Ge dig på EU i stället som du så gärna ville gå med i som socialminister. Stoppa Bengt Westerberg inte gårdsförsäljning.

För övrigt glädjer jag mig åt att sydamerika och Rio de Janeiro fick OS 2016. Det var några år sedan jag var där, närmare bestämt 1992 under den stora miljökonferensen när klimatfrågan för första gången verkligen blev aktuell och vi fick Agenda 21....Vad skall komma efter Köpenhamn...?

Inga kommentarer: