fredag 9 oktober 2009

Lietteratur, bra val - fred underligt val
Ja, så vill jag beskriva Nobelspriserna för dessa två discipliner. Mycket bra och välförtjänst för en erkänt, fängslande författare som Herta Muller. Underligt och svårt att motivera för en person som givit en massa löften och varit president i 9 månader och ännu i praktisk handling nappast gjort någonting. Vad får man ett pris för? Något man gjort eller ngt man förväntas göra? Eller både och?

Missar ( s ) de unga väljnara? - Jytte Guteland ser en risk
Det är i alla fall vad hon skriver på DN debatt i dag. Och Jytte är ordförande i SSU och det är hårda ord mot Mona Sahlin och socialdemokraterna. Lite ytligt och idétomt är det att bara tala om att det behövs unga kandidater. Det är bra kandidater som behövs och i alla partier. Kandidater som har gjort bra saker i samhället, vill göra mer, kan skapa förtroende och kan se väljarna i ögonen också som medborgare i sin vandel och handel. Och det gäller naturligtvis lika mycket på regional och inte minst lokal nivå närmast medborgarna...

Vi måste lösa trafikfrågorna i Värmdö
Trafiken i,från och till Värmdö blir allt mer besvärande. Nu skriver Nacka på ett avtal med Vägverket att man vill ha broavgifter på den nya Skurubron som medfinansiering. Nej, säger Värmdöcentern och alla andra partier i Värmdö. Vägar och broar är en statlig uppgift. Staten skall belata en ny skurubro. Skall vi i Värmdö betala två vägtullar - trängselskatt och broavgift för att komma in till Stockholm? Och hur kommer det att gå med infarten mot Stockholm när Slussen, Stadsgården, Danvikstull och Skurubron skall byggas om samtidigt? Under 7-8 år? Kommer vi överhudutaget att komma in till stan med en sån massa trafikinfarkter...?

För övrigt tycker jag att om vi ska betala nya avgifter för att komma in till Stockholm ska vi ta ut vägavgifter för alla 08-or och andra som passerar över gränsen till Värmdö. 10 kr på dagarna och 25 på helgen är det väl värt för att få besöka Sveriges vackraste skärgårdskommun...

Inga kommentarer: