torsdag 22 oktober 2009

Reformera kf -debatterna
Det går alldeles för mycket tid på interpellationsdebatter och frågor i Värmdö kommunfullmäktige. Det är helt oacceptabelt med en dagordning med som inleds med 21 frågor och interpellationer, därefter 9 sakfrågor och några valärenden.
Att komma med långa färdigskrivna inlägg på frågor, är inte förenligt med vad kommunallagen
åsyftet. Frågor skall vara korta och kunna besvaras med ja eller nej. Gör om. En minuts frågande och en minuts svar. Varsin replik.
Interpellationsdebatterna får inte bli halvtimmar och timmar på ett ärende. Tre minuters fråga och tre minuters svar. Varsin replik.
Att ha en massa interpellationer som oppositionen själva väljer att låta utgå för att de blivit för gamla säger det mesta. Gör om. Det kräver respekten för fullmäktige.

EU-stormöte om klimat, kris och demokrati
Just nu pågår ett EU-stormöte på mässan i Älvsjö om dessa teman. Det är alldeles utmärkt.
Ett 15-tal stats- och regeringschefer, 70-talet ministrar, ett par hundra organisationer och enskilda, sammanlagt över 6000 personer diskuterar tillsammans utan krav på beslut. Hur drabbas de fattiga länderna av ekonomi- och klimatkris? Bra. mer sådant.

Carl Bildt tonar ner militärinsatser i Afghanistan
Det är ingen tvekan om att Carl Bildt har läst av opinionen i världen och Sverige om kritiken mot fler trupper till Afghanistan. I en artikel på DN Debatt i dag talar han mest om civila insatser för att stötta Afghanskt nationell och framför allt lokal förvaltning.
Att Sverige har trupper under Nato-befäl i ett annat land strider mot vår långvariga neutralitet och alliansfrihet. Ta hem trupperna och sätt resurserna på civila insatser.

Klaus vinner - men Lissabonfördraget u-tecknas
Så kan man sammanfatta vad som nu tycks hända i Tjeckien och EU. EU-ordföranden Fredrik Reinfeldt tvingas acceptera Václav Klaus krav på undantag från EU:s rättighetsstadga, precis som Polen och Storbritannien har fått och Klaus u-tecknar fördraget. Debatten om EU-staten kommer tyvärr i skymundan, men frågan återkommer....

För övrigt blir det nog Stockholm Open i kväll, där Söderling spelar igen efter seger i går. Roligt med både Pim-Pim och Söderling. Och jag skall försvara min veterantitel på Bohus-Malmön i sommar....ha

Inga kommentarer: