fredag 2 oktober 2009

En olustig och okunnig ledare
I Dagens DN skriver Annika Ström Melin att priset för dagerns folkomröstning på Irland kan bli högt. Vad menar hon med det? I juni i år lovade EU:s stats- och regeringschefer att Lissabonfördraget inte innebär någon förändring av unionens makt- och befogenheter på området skatter, säkerhet och försvar, skriver Annika. Så felaktigt av EU-ledarna och så okunnigt att hänvisa till detta uttalande.
Lissabonfördraget innebär ökad makt för alla EU:institutioner, EU-kommissionen, blir mer av en EU-regering, EU:s ministerråd, får en permanent ordförande eller president, EU får en egen "utrikesminister". EU-domstolens makt stärks liksom försvarssamarbetet med ökad militarisering och en tydlig formulering att EU-länderna , liksom Nato, skall, försvara varandra "med alla till buds stående medel".
Det är närmast tragiskt att inte Lissabonfördragets innehåll diskuterats på Irland av den skrämda ja-sidan utan man pratar om ekonomin och finanskrisen som ett villkor för ett ja. Oj,oj.

Demokratiskt underskott
Är ett understatement. Det riktigt stora demokratiska haveriet är att Irland måste rösta en gång till, för att man "röstade fel" förra gången i juni 2008. Precis som man tvingade irländarna att rösta en gång till efter det första tydliga nejet i folkomröstningen om Nice-fördraget 2001. Detta har inte med demokrati att göra utan är maktfullkomligt översitteri.
Vill vi i Sverige och Irland och alla andra 25 EU-länder verkligen att polis och straffrätt skall bli överstatligt. Dessa, liksom försvaret är områden där nationalstaten skall ha huvudansvaret.
Allt annat blir EU-stat där riksdagen och folkstyret blir en kuliss. Säg nej. Och varför fick inte Sveriges folk folkomrösta?
Jag är egentligen av naturen en positiv person och jag börjar bli rejält trött på att ständigt vara kritiker. Men....men..men.

Heja Karl-Erik
Ja, Karl-Erik Olsson skall ha stor heder av att han går ut, mot sin "egen regering" och säger att "Nu får det vara nog". Pensionärerna skall ha lika skatt som de de som jobbar. Punkt slut. Detta, Afghanistan och arbetslösheten kan bli regeringens akilleshälar...

För övrigt är det en fantasatisk höst med sensommarsol och utelunch. I morgon blir det 50-årskalas för Magnus Hunhammar, vår energiske verkställande ledamot i spårbilsnätverket KOMPASS.

Inga kommentarer: