torsdag 8 oktober 2009

Kanske inte så förvånande- ökat LO-stöd och rödgrönt stöd till regeringen
Intressant är det att fyra av tio LO-medlemmar och var tredje rödgrön väljare anser att regeringspolitiken är bra för dem. Det är naturligtvis jobb- och skattepolitiken som här varit avgörande. Pensionärerna och 60+ är dock en grupp som anser sig missgynnade. Bra att veta...och går att göra ngt åt.

Stärk EU:s röst - tycker DN
Vilken otroligt aningslös ledare i DN. EU skall få en egen utrikesminister enligt Lissabonfördraget. Vilka är det som har utrikesministrar mer? Stater! Ja, just det. EU skall få en egen utrikestjänst med ambassadörer i hundratrettio länder. Vilka är det som har amsassader i andra länder? Jo, just det, länder. "Utrikes representation är faktiskt den yttersta symbolen för den samhörighet som medborgarna i unionens länder förhoppningsvis känner", skriver DN. Nej det är den yttersta symbolen för den statsbildning som EU är på väg att bli, och som medborgarna inte alls vill se.
Varför fick inte alla länder rösta om Lissabonfördraget? Då hade denna och andra frågor verkligen fått diskuteras med medborgarna. Eller hur Dagens Nyheter?

För övrigt skall inte kommunstyrelsen ägna 2.5 tim åt en informationsfråga...även om frågan är viktig i sig. Vad det var? Skurubron var det.

Inga kommentarer: