söndag 4 oktober 2009

Hot och fagra löften blev förkrossande ja
I går när jag skrev på bloggen hade inte resultatet kommit, men tendensen var klar och blev om möjligt ännu tydligare med 67,1 ja mot 32,9 nej. En förkrossande ja-seger. Jag ser min gamla ordförande i ELDR-gruppen i EU-parlamentet Pat Cox le med hela ansiktet i DN.
"Men det är svårt att känna entusiasm över metoden att låta nejröstande folk gå till valurnorna om och om igen.", säger DN i sin ledare. Hedersamt. "Medborgarna är trötta på det som uppfattas som ett demokratiskt spektakel", står det längre in i ledaren. Vaddå uppfattas...? Som är ett demokratiskt spektakel.

Reinfeldt pratar dumheter om garantier.
DN har också frågat Fredrik Reinfeldt "om det också var en bra dag för demokratin i Europa att nya folkomröstningar hålls i länder som röstat fel, ur de styrande EU-politikernas perspektiv.".
Reinfeldt svarar med att irländarna fått garantier "för ett antal gundläggande värderingar". Vaddå?Ett uttalande av EU-ledarna som juridiskt inte ha någon betydelse och inte ändrar en enda stavelse i Lissabonfördraget om mer EU-makt, EU-president och ökad militarisering. Men vad ska han säga som EU-president....

Rolf Gustavsson i SvD har den intressantaste kommentaren
EU förblir även efter Lissabon "med en hel del överstatliga instrument", en mellanstatlig organisation - ett statsförbund och ingen förbundsstat, säger han. Kanhända rätt i dag med statsvetenskapliga definitioner. Men Tysklands författningsdomstol menar att EU nu är mycket nära gränsen för att Tysklands demokrati och suveränitet hotas.
Rolf G tror därför att det inte blir några fler fördragsdiskussioner. "Lissabonfördraget blir en slutstation för överskådlig tid", säger han. Oj, så fel denne så insatte EU-journalist kan ha.

För övrigt firade vi av Kompass verkställande ledamot Manus Hunhammar ordentligt i går på hans halvhundradag med uteparty i en fin innegård vid Mariatorget...50-årskalasen blir lättsammare med barn, ungdomar, mingel, enkel klädsel och mer sång och musik än tal...

Inga kommentarer: