måndag 27 maj 2013

Mp kongressen: Stor uppmärksamhet även när det går emot kan vara bra - om det går emot åt rätt håll.
I Mp.s fall kan det gynna partiet, när medborgarna ser att det lönar sig att påverka. Ett annat sätt att tänka om livet och vardagen. Att vinster i välfärden ska återinvesteras kan partiledningen leva med som något som måste ske stegvis som Gustav Fridolin sa på morgonekot.

Man skulle kunna säga samma sak om centerns extrastämma om idéprogrammet.
Det var naturligtvis bra, ja helt nödvändigt, för centerns överlevnad, att partistyrelsen fick backa på de 7-8 obegripliga förslagen i idéprogrammet om månggifte, avskaffa arvsrätt mm. Men problemet för oss är att partistyrelsen fick stryk i förslag som gick å fel håll och som det inte fanns någon opinion för vare sig i centern eller i samhället. Förslagen sitter kvar hos många, väldigt många och är en anledning till att vi ligger kvar kring de är 4 procenten, trots bra förslag från både Annie Lööf om förorterna och Anna- Kari Hatt om IT.  Det blir inte lättare heller med tillägg av cannabis...

Annie Lööfs prognoser om att kärnkraften är avvecklad inom en generation kan vi hjälpa till att förverkliga
genom att stödja min motion till C-stämman i Karlstad om avveckling av två reaktorer per mandatperiod. Det blir ungefär samma sak...

Nu kommer moderaterna med spårvagnar till Nya karolinska och Hagastaden.
Tvärtemot vad vi driver i Centern. Här behövs en ordentlig intern diskussion.

För övrigt åker jag nu in till möte med Samverkansrådet för handikapporganisationerna. Allt fyllt aktivitet.

Inga kommentarer: