måndag 20 maj 2013


Om ett år, den 22-25 maj är det EU val i alla EU-länder. I Sverige är det EU-val den 25.5 Det är ett mycket viktigt val som kommer att ha betydelse inte bara för samarbetet o EUropa och världen utan också som en indikation hur det kan gå i riksdags-,landstings-, och kommunvalen några månader senare. EUro- och finanskris, hög arbetslöshet, låg tillväxt har ökat kritiken mot EU i hela Europa.
Här nedan kommer några korta telegramtexter vad jag vill göra i EU-valet.


Mer samarbete -  mindre EU-stat
Stärk samarbetet i Europa och världen för fred, frihandel, välfärd och mänskliga rättigheter. Ett hållbart EU för klimat, energi, miljö, infrastruktur, jobb. Ett flexibelt EU med rätt att välja att delta, som euron. Möjlighet att återföra frågor från EU som jakt, fiske och jordbruk. 


Fråga till kommunalrådet och Socialnämndens ordförande Sefan Dozzi  om resurser mot ökad  droganvändning i kommunen

Hur är de med droganvändningen i Värmdö kommun? Det är inte lätt att få grepp om hur stora problemen är i Värmdö. Media förmedlar sina uppgifter om att "aldrig förr har så många unga på Värmdö sökt hjälp för missbruk". Fler röker cannabis hörs från flera håll, också från socialkontoret i Värmdö. Förra året fick beroendemottagningen i Värmdö 600 besök, varav 95 unga. Tidigare år har färre än 30 ungdomar sökt hjälp för missbruk. Droganvändandet i Värmdö ökar uppenbarligen.

Har vi i dag erforderliga resurser i för att hjälpa utsatta medborgare och minska droganvändningen i kommunen? 

För övrigt ska jag nu läsa handlingar till landstingsstyrelsen och sedan på ett seminarium inför EU-valet. 

Inga kommentarer: