torsdag 30 maj 2013

Nattmöte på kommunfullmäktige med återremiss om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen efter revisorernas hårda kritik
Ja, det blev ett nattmöte till över tolv kring årsredovisningen för 2012 och "revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga  nämnder".
Borgen till Värmdövallen har hanterats "bristfälligt där kommunen tagit ens stor ekonomisk"."Hela processen har skötts ytterst oproffessionellt".Huvudansvariga är tidigare kso Lars-Erik Alversjö och ks-ledamöterna Monica Pettersson och Anders Bergman. Kommunstyrelsen har inte uppfyllt sin uppsiktsplikt.
Åtgärder bör också vidtas för att hantera låneskulden på knappt 3 miljarder kronor.

Svidande nederlag för koalitionen som bara fortsätter att granskas med krav på att vart och ett av kommunalråden Anders Bergman, Monica Pettersson och före detta kommunalrådet Lars-Erik Alversjö ska avge yttranden över hanteringen och frågeställningarna kring Värmdövallen AB
Där ska klargöras hur upprinnelsen till de två borgensbesluten såg ut, varför borgensbesluten inte följts upp, varför kommunen inte tog pant/säkerhet och hur dialogen mellan kommunen och Värmdö IF sett ut.
Den kanske viktigaste frågan är "När fick kommunen (tjänstemän och politiker) kännedom om fördyringar i projektet" och "efterfrågade man sådan information..."

Det var visat sig att kommunen hållits informerad om projektet och att revisorerna nu ska granska varför revisorerna givits felaktiga uppgifter om kommunens inblandning.
Illa för Värmdös rykte som kommun. Illa för kommuninnevånarna. Och det är inte slut än...

För övrigt förbereder jag nu gruppstyrelsens möte i Göteborg i morgon med Centern i Västra Götalandsregionen om stressmedicin och Grön Rehab.

Inga kommentarer: