fredag 10 maj 2013

S utmanar om skolan med förslag om en "Nationell samling" om läraryrket. Starkt initiativ och ett plus om det går igenom. Dåligt opinionsläge för regeringen om den säger nej....
Ja, så kan man kort se Stefan Löfvens inbjudan till samling om skolan. Sjunkande resultat, ökad ojämlikhet, kritiska lärare med för mycket administration, bättre lärarkarriärer. S föreslår att lärarfacken, lärarhögskolorna, SKL och Friskolornas Riksförbund ska bjudas in till "samlingen". Också regeringspartierna och skolminister Jan Björklund ska bjudas in.

En ny stor diskussion om skolan över partigränserna? Är inte både lärare och elever rejält trötta på de ständiga förändringarna i skolan? Blir det ja, är det ett plus för Löfven...blir det nej är det också ett plus för Löfven...Nej, så lätt kan man inte se det. En utredning pågår som Björklund tillsatt för att skärpa vinstreglerna i friskolor. Där måste S först visa kompromissvilja från kongressbeslutet att kommunerna ska ha det avgörande inflytandet när nya friskolor ska etablera sig.

Visar S inte det finns det ett mycket gott skäl av regeringen att avvisa inbjudan om samling om det redan nu är klart att det inte går att komma överens om en av huvudfrågorna.

Men Löfven är en förhandlare. Frågan är bara om han kommer ända fram till förhandlingsbordet.....

Anna-Karin Hatt ska ha en stjärna i himlen för förslaget om IT-undervisning i skolan med lärare och elever,,alltså, inte bara i administrationen.
Det är ett bra förslag. Andra har  nosat på det men Centerns förslag är mer konkret. Mer sånt.

För övrigt har Sonja nu kommit hem från Amerikat... och nu ska jag få en reseskildring vid lunchbordet...


Inga kommentarer: