torsdag 16 maj 2013

Spårbilen kommer - det kan vi se av aktiviteterna på KOMPASS årsmöte som hålls i dag i Sigtuna/Arlanda - som nu satsar på modern miljövänlig och
hållbar kollektivtrafikutveckling i den regionala stadskärnan Märsta-Sigtuna-Arlanda. En förstudie ska nu göras. Uppsala är i det  närmaste klara att sätta igång med en 5 km bana från Centrum över Akademiska sjukhuset till Biomedicinskt centrum där mycket folk arbetar och rör sig. på Chalmers i Göteborg har Johanneberg Science Park tillsammans med Innovatum Teknikpark och Västra Götalandsregionen initierat ett spårbilssystem på 2,5 km med 7 stationer och 30-35 vagnar.

I Suncheon i Sydkorea är banan nu i stort sett klar med 5 km spårbil i Nationalparken runt våtmarkerna
Banan har dubbelspår med två stationer och 40 fordon.Kapaciteten är 7200 passagerare per timme med ett intervall mellan fordonen på 3-4 sekunder. Bilarna rymmer 6-8 personer.

I USA har Obamaadministrationen givit klartecken för CASHRA-projektet - USA:s första höghastighetsbana
som förbinder Los Angeles och San Francisco och 24 mindre städer längs sträckan. Tågen kan inte köra genom städerna utan stationerna kommer att vara någon kilometer utanför med spårbilar som matarbanor.

I oktober har vi nästa stora spårbilskonferens i Washsingtom DC där detta och mycket annat kommer att diskuteras. Spårbilen kommer.

För övrigt åker jag nu i väg till årsmötet där 14-15 medlemskommuner kommer att vara företrädda, Trafikverket, forskare och utredare som vill satsa på hållbara framtidstransporter.

Inga kommentarer: