måndag 13 maj 2013

Mycket tveksam till förlängning av svensk trupp i Afghanistan
Jag var kritisk från början till Nato-styrkan i Afghanistan. Att nu förlänga den svenska truppinsatsen, som Carl Bildt aktualiserar i dag i DN dn.se efter det att Nato lämnat A 2014 kräver allt en mer ordentlig genomlysning. Stor tveksamhet. Syfte, risker,mandat från FN, bred majoritet i riksdagen. Är det Svenska soldater som då ska ta striden med talibanerna som kommer att öka sin offensiv när Nato-trupperna lämnat landet....?

Hot mot politiker måste tas på allvar - men ska vi ha en särlagstiftning?
Det är illa att så många, inte minst kvinnliga, politiker blir hotade i sin demokratiska samhällsutövning.. Det handlar om mail, filmer och andra hot fysiskt och på nätet. Heder åt V-ledamoten i riksdagen Ulla Andersson som polisanmält hoten. Men ska vi ha en särlagstiftning med tuffare straff för angrepp på politiker? Vi har redan hårdare straff vid hot mot tjänsteman, är argumentet. Vilken blir nästa grupp? Ok, utred men....

Nu tar Mp tag i jobbfrågan också -se upp, de har en annan och mer balanserad syn på arbete.
Mp ska nu satsa på jobben. Oj, inte en dag för tidigt. Sex-timmarsdagen skrotas men nu vill partiet införa arbetstidsbanker, där en del av lönen i stället kan bli sänkt arbetstid
Då är mitt förslag om livsbalans mycket bättre. Att kunna arbeta mycket, lite, mindre och inte alls under olika perioder i livet och skapa en arbetslagstiftning som stimulerar livsbalas.Förslaget finns i en motion som kommer upp på C-stämman i Karlstad i september.

För övrigt ska jag nu in till ett seminarium som Stig Nyman håller på sin 70-årsdag om sjukvård ,forskning och utveckling. En hedervärd politiker.

Inga kommentarer: