onsdag 29 maj 2013

Tragisk splittring om Syrien men vapeninsatser löser inte problemen
EU häver vapenembargot och ger klartecken till vapenleveranser till Syrien. De två tungviktarna Storbritannien och Frankrike drev igenom sin linje. Men det är inte mer vapen som löser konflikten. Bra att sanktionerna står kvar; ingen oljehandel, inga investeringar, inga finansiella transaktioner, reseförbud och beslagtagning av konton i utlandet. Men de kan skärpas ytterligare. Ingen handel alls borde vara nästa steg.

Nej, i det här sammanhanget blev det inte mycket av någon gemensam utrikespolitik.
Och hade vapenleveranserna gällt hela EU så hade Sverige varit i krig med Syrien nu.
Missuppfatta inte. Assadregimen ska avgå och ställas inför Haag-domstolen. 90 000 personer har dött i striderna och Assad ska bort precis som Khadaffi. Världssamfundet och FN måste visa helt andra muskler.

Fokusförflyttning 1 LO: Begränsa arbetskraftsinvandringen
Så får vi se det vi hela tiden har känt till. LO ser till sina egna intressen och vill begränsa den utomnordiska invandringen av städare, byggjobbare och krogfolk. Nej, det ska vi inte göra. Vad blir nästa steg?

Fokusförflyttning 2: Nu är inte Anders Borg den store åtstramaren längre. Nu ska vi satsa på tillväxt och skapa jobb åt Europas 26 miljoner arbetslösa. Visst, det ska vi, men är det inte både och som behövs...?

För övrigt ska jag nu in till möte med forskningsberedningen i landstinget där vi ska diskutera den kliniska forskningen - och hur den effektivare ska skapa en bättre sjukvård.

Inga kommentarer: