tisdag 7 maj 2013Till kommunstyrelsen i Värmdö

I Alliansens förslag till budget för landstinget 2014 finns ett förslag om en pilotbana för en elfärja på Stockholms vatten.

Centerpartiet har drivit på för att utvidga den positivt bemötta Sjövägen mellan Nacka-Lidingö-Stockholm till fler områden. Exakt var elfartyget och pilotbanan ska sättas in är inte bestämt. Allt talar dock för att det kommer att trafikera vattnen kring Slussen. Det är viktigt för landstinget att få fram alternativ för alla som i dag åker buss från Nacka och Värmdö till Slussen när  det omfattande bygget kring Slussen startar. Det påverkar trafiken längs Stadsgården och om några år kan en ny Skurubro bli aktuell vilket ytterligare försvårar trafiken in mot Stockholm.

Landstiget avsätter i storleksordningen tio miljoner i budgeten för nästa år och ambitionen är att elbåtstrafiken ska vara igång nästa sommar. Intressant för oss i Värmdö är att företaget Ecoresan AB, med säte på Ingarö, har presenterat projektet med effektiva och miljövänliga elbåtar. Färjan ska kunna ta 175 passagerare med plats för 20 cyklar.

Eldrift i båttrafiken är något nytt och revolutionerande för miljön. Laddningstekniken förbättras hela tiden och om intresset blir stort kommer utvecklingen att bli positiv och fler linjer startas.

Mot denna bakgrund föreslår undertecknad att koalitionsmajoriteten och kommunstyrelsen i Värmdö tar kontakt med landstinget och visar intresse för en elbåtlinje från Värmdö, via Nacka till Slussen. 
Lämpliga angöringspunkter i Värmdö  kan vara Gustavsberg, Ålstäket och Kolvik.

Hemmesta den 6 maj 2013
Hans Lindqvist
ledamot i kommunfullmäktige  och landstingsledamot ( C )


Inga kommentarer: