torsdag 9 maj 2013

Europadagen den 9 maj: inte den roligaste med euro-och finanskris, växande invandrarkritik och ett svagt EU-intresse, inte minst i Sverige
Det jag närmast tänker på är partiledardebatten för en knapp vecka sedan. Nämndes Europa? Nej, jag tror inte det. EU nämndes men utifrån ett S-budskap att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Bra så, men det beskriver lite ointresset för EU och Europa.

Man skrattar inte heller åt verkligheten. Euro- och finanskrisen skakar EUropa. Förödmjukande måste många sydländer be om nödlån för att överleva, Grekland, Spanien, Italien, Cypern, Slovenien? Tyskland dikterar villkoren. Frankrike gör som Tyskland vill. Merkozy har blivit Merkholland. Sammanhållningen bryts. Nord och syd i EU har helt olika verkligheter. En orsak är att man tvingats in i euron med samma penningpolitik med så olika förutsättningar. En annan orsak är att de regler EU själv satt upp inte följts, som stabilitetspakten med max 3 procents ränta och 60 procents statsskuld av BNP. Tyskland och Frankrike var de första att bryta mot reglerna...

Arbetslösheten ökar, pensionerna skärs ner, tillväxten avstannar, hälften av ungdomarna går utan jobb. Hopplösheten breder ut sig och invandrarfientliga partier och halvfascister växer sig starka.

Ordning och reda i finanserna. Balans i budget, ja visst. Men över en konjunkturcykel. Investeringar i miljö, energi, klimat, uthållig naturresurshushållning skapar jobb och ökar framtidstron. Light rail, spårbilar, solceller och solpaneler på alla tak, bioteknik, vindkraft....bort med kärnkraft och fossilbränslen. Se det går....

För övrigt skulle jag hämta Sonja i morse från New York, men det kom ingen...Tror tjejerna sett fel på hemresedag. Ska snart ringa när de vaknat i NY....

Inga kommentarer: