lördag 4 maj 2013

EUro- och finanskrisen - förödmjukande för hela EUropa
Olli Rehn och jag var EU-parlamentariker 1995-99 och satt i samma partigrupp, ELDR-gruppen, numera ALDE-gruppen för liberaler och centerpartister. Olli var från Finland, stor EU-entusiast tvärtemot Paavo Väyrynen, den andra finske EU-parlamentarikern. Det var som centern i Sverige, Karl-Erik Olson var för och jag  emot under folkomröstningen1994. Olli var för euron, som då ännu inte var införd. Olli vandrade vidare inom EU och är sedan flera år finanskommissionär i EU-kommissionen.. Han är duktig och har stort förtroende.

Nu talar han om att Spanien och Frankrike får två års respit för att uppfylla budgetkraven i stabilitetspakten med högst 3 procents budgetunderskott och högst 60 procents statsskuld av BNP. Gör dom inte det blir det böter från honom och EU-kommissionen. Det måste kännas tragiskt för Olli,att det gick så illa med euron och finanspolitiken. Han som i våra debatter sa att allt skulle bli så bra....

Och det måste kännas oerhört förödmjukande för Madrid och Paris att be Olli och de andra tjänstemännen i EU-kommissionen om uppskov med att uppfylla finanskraven på budgetunderskott och statsskuld...Euron och finanskrisen är förödmjukande och kränkande för hela Europa.
Sitt ner, gå igenom, gör om och gör rätt. Folken ska inte behöva lida för ogenomtänkta beslut.

Och EU-kritiken växer i hela EUropa, nu senast med lokalvalen i Storbritannien där EUkritiska partiet UKIP fick 25 procent av rösterna
Och skakade om främst Camerons regerande toryparti som tappade över 300 mandat....

För övrigt ska jag nu läsa lite handlingar till landstinget nästa vecka. Roligt att centern har fått igenom att Nacka ska stärkas som närakut.


Inga kommentarer: