fredag 17 maj 2013

Nedanstående uttalande togs efter en stor diskussion om varför det som händer i världen inte tycks hända i Sverige. Regeringen  talar om innovationer,klimat, miljö, energi, uthållighet, jobb och infrastruktur. Allt stämmer på spårbilar.

Uttalande, Spårbilsnätverket KOMPASS på årsmöte den 16.5 på Arlanda

Stora investeringar görs i dag i infrastruktur som tåg, väg, buss och T-bana. Det är bra. Många nya trafiksystem växer emellertid också fram som automatbanor t.ex spårbilar. Dessa kommer tyvärr ofta i skymundan i trafik-och samhällsplaneringen.

Nätverket KOMPASS vill att regering, myndigheter och trafikhuvudmän satsar på modern miljövänlig transportteknik som spårbilar som kompletterande system. Vi företräder 12-15 kommuner som tagit fram förstudier eller är på väg att göra det. Vi vill nu att den nya miljövänliga trafiktekniken ska komma fram. Systemen kan med fördel drivas med solceller och vindkraft. Möjligheterna att utveckla tekniken för export och nya jobb är också stor.

Nätverket KOMPASS föreslår på sitt årsmöte att regeringen avsätter medel till en pionjärbana för spårbilar i en svensk kommun.

Ytterligare information från
Hans Lindqvist, ordförande i KOMPASS, 070/ 5485819
Ewa Lofvar Konradsson, vice ordförande i KOMPASS. 0766/ 482730

För övrigt var Micke, Emma och jag på Cirkus Victoria i går i Hemmesta. Clowner, akrobater, kameler, ponnies, sockervadd och ...roligt.Inga kommentarer: