lördag 25 maj 2013

Mp - kongressen röstar för 35-timmarsvecka - Behöver inte betyda några stora problem för Fridolin och Romsson.
Tvärtom, kan det användas i förhandlingarna med S för att få igenom en tuffare miljö- och klimatpolitik som man backar på 35-tim veckan. Det kommer inte kongressombuden och medlemmarna att kritisera.

Men visst är det ett nederlag där språkrören blivit lite stukade - mest Fridolin
som under veckan hårt gått ut och sagt att det förslaget i partiprogrammet ska tas bort och skrivas om utan fasta timtider i veckan. Nu blev förslaget ännu tydligare än vad som redan står i partiprogrammet.
Mp-beslutet handlar om att lagstifta om 35-timmar som normalarbetstid. "Det vara väntat", säger Fridolin lite uppgivet, men var verkligen röstresultatet 169-50 väntat...? En stor felbedömning av språkrören skulle jag säga...men som sagt inte så problematiskt och snarare positivt för Mp som sådant.

Men Livsbalans vore bättre där vi inriktar samhället så att människor själva få bestämma om längre eller kortare arbetstider under olika skeden i livet och en lagstiftning som stödjer detta.
Läs Dagens Nyheters ledare i dag dn.se/ledare och det är nästan som jag skulle skrivit den själv. Den stämmer helt in i min motion till Centerstämman om Livsbalans. Lyssna: "..flexibilitet i arbetslivet i olika perioder av människors liv...inte vara fastlåst vid 9-5". "Tanken att ge människor möjlighet att arbeta längre men i högre grad ta ansvar för hur arbetstiden ska fördelas under olika skeden av livet, är i grunden tilltalande...". Vackert, vackert.

Centern det enda partiet på Skärgårdsmässan.
Där delade vi ut en folder om halva priset på Waholmsbolaget vintertid, en Nord-Sydlig båtförbindelse, elbåtar för miljön, och en bra upphandling för mer och bättre skärgårdstrafik -  som nu centern fått igenom i budgeten för landstinget.

För övrigt ska jag nu formulera varför jag ställer upp i EU-valet och sända in det till riksorganisationen....


Inga kommentarer: