onsdag 22 maj 2013


Jonas Sjöstedt kommer att göra allt för att få ingå i en rödgrön regering - om det blir någon....
Det går att läsa i dag i dn.se/debatt. Han räknar upp en massa politikområden om energi, kärnkraft, klimat, tillväxtens gränser, minskad arbetstid, rättvis fördelning där V och MP också kan påverka S. Anledningen till artikeln är också talet om MP, S plus FP i en framtid regering. Det är det största hotet mot V och också ett allvarligt hot mot Centern om det skulle bli verklighet. 

Centern kan säga Nej till  Förbifart Stockholm.
Centerpartiet har så länge jag varit med varit ett parti för stärkt och utbyggd kollektivtrafik. När jag arbetade med Knut Nilsson drev vi på för Tvärbanan. Ingen tog Knut på allvar, men vi fick igenom den och den har blivit en succé. Centern sa nej till Kungshattsleden och Västerleden - Förbifartens föregångare, liksom Österleden. Vi ville inte bygga nya stora motorvägar. Vi stoppade dessa förslag i Dennispaketet. Nu en massa år efteråt är bäst föredatum för en 40-miljarders satsning på Förbifarten för länge sedan passerat. Det är aldrig för sent att tänka om. Vad kan vi inte få för 40 mdr kronor....?

Fråga till kommunalrådet och Socialnämndens ordförande Sefan Dozzi  om resurser mot ökad  droganvändning i kommunen

Hur är de med droganvändningen i Värmdö kommun? Det är inte lätt att få grepp om hur stora problemen är i Värmdö. Media förmedlar sina uppgifter om att "aldrig förr har så många unga på Värmdö sökt hjälp för missbruk". Fler röker cannabis hörs från flera håll, också från socialkontoret i Värmdö. Förra året fick beroendemottagningen i Värmdö 600 besök, varav 95 unga. Tidigare år har färre än 30 ungdomar sökt hjälp för missbruk. Droganvändandet i Värmdö ökar uppenbarligen.

Har vi i dag erforderliga resurser för att hjälpa utsatta medborgare och minska droganvändningen i kommunen? 

För övrigt blir det nu lite kf-handlingar och senare ett möte med DHR, om funktionshindrades möjligheter att få jobb, som kraftigt måste förbättras, inte minst i vårt eget landsting. 

Inga kommentarer: