torsdag 10 oktober 2013

Bra att regeringen och Beatrice Ask tar tag i partibidragen med ny lag dn.se/debatt 
Tragiskt att inte oppositionen vill vara med och diskutera utformningen av en ny lag om gåvor och bidrag till partierna. Det är en viktig demokratifråga, som alla partier bör stå bakom. S får underkänt.
Regeringen kommer att ställa krav på partierna att årligen redovisa uppgifter om intäkter till Kammarkollegiet.
Vem bidragsgivaren är ska också redovisas över ett visst tröskelvärde. Kontroll och sanktioner kommer att finnas med i lagen. Lagen ska även gälla lokala partiorganisationer och partidistrikt liksom bidrag till kandidater i kommun- och landstingsval. Det står inget i DN om EU-parlamentsval men jag utgår ifrån att lagen ska gälla där också.

Anonyma bidrag ska utredas
med inriktning att de ska helt kunna förbjudas. Här kommer regeringen att tillsätta en parlamentarisk utredning med syfte att klarlägga kopplingar till näringsliv och fackföreningar. Då tvingas socialdemokraterna vara med och också tala om vad  de tycker.

Det tar 32 minuter från Strandvägen till  Ålstäket på Värmdö med en snabbgående pendelbåt
Vi i Värmdöcentern vill nu ha pendelbåtar från Värmdö till Slussen
Vår båttur i går med företrädare för centern på Värmdö och i landstinget, flera andra partier och allmänt trafikintresserade visade att det går att pendla mellan Värmdö och Stockholm. Det var detta vi ville visa eftersom landstingets trafikförvaltning sagt att det tar för lång tid till Värmdö. NEJ, det gör det inte.
Sätt igång.
För övrigt åker jag nu in till en träff med landstingsfolk från hela landet, partisekreteraren Michael Arthursson, vice partiledaren Anders W Jonsson med flera. Roligt. Det handlar om valrörelse.

Inga kommentarer: