torsdag 31 oktober 2013

Barack Obama och Torbjörn Rosdahl bör tala med varandra om informations-och styrningsproblem i stora administrationer
Det är ingen slump att det inträffar informationsbrister i stora administrationer. De blir lätt en stat i staten, eller till och med staten själv. Barack Obamas närmaste medarbetare säger att han inte fått någon information om NSA spaningen på sajter i EUropa och andra delar av världen, inklusive Angela Merkel...! Vilket svar han än ger själv blir det hård kritik.
Har han känt till men inte reagerat så tappar han och USA ännu mer av redan förlorat förtroende från budgetkris och finanskris. Har han inte känt till så har han inte kontroll över sin egen administration och det är nästan ännu värre. Vad är det mer han inte känner till?

Finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahls situation är densamma om säkerhetsluckorna i journalsystemet Take Care.
Han har inte informerats från landstingsförvaltningen, säger han. (Detsamma säger oppositionsrådet (S) Helene Hellmark Knutsson, men hon har inte det yttersta ansvaret). Miljoner elektroniska sjukjournaler har legat exponerade och oskyddade i landstinget. IT-folket i förvaltningen och Landstingsdirektöreren Toivo Heinso har inte bara känt till utan också diskuterat problemet, men inte informerat det högsta ansvariga landstingsrådet.
Torbjörn och Barack; Stärk greppet om information, ledning, styrning och kontroll av växande administrationer. Vad händer nästa gång som ni inte känner till?
För övrigt blir det nu ett tandläkarbesök, sammanträde med landstingets pensionärsråd och sedan bio med Sonja och Emma på Gustavsbergsteatern - Lasse-Majas detektivbyrå. Roligt.

Inga kommentarer: