onsdag 30 oktober 2013

It-teknikens baksida: insynen ökar, sekretess  och integritet hotas
Vad som nu synes ha skett i USA med övervakningen av stora delar av allmänheten och också av politiska företrädare i Europa och andra länder är en konflikt mellan sekretess och integritet och ena sidan och öppenhet och ny teknik å den andra. Samma sak gäller diskussionen i Storbritannien om de stora tidningarnas efterforskning genom moderna it-program om politikers kontakter och åsikter via egna hemliga register.

Nu visar dagens media att Stockholms läns landsting har brustit i sin It-säkerhet genom intrång i sjukjournaler
En allvarlig säkerhetslucka  i servern har gjort det möjligt för obehöriga att komma åt miljoner svenskars sjukjournaler. En brandvägg har saknats och det var stor risk att patientinformation hade stulits. Det hela har upptäckts flera månader senare. Kritiken mot datasystemet Take Care ökar. Man förstår vidden av frågan när det handlar om att över 100 vårdgivare med 40 000 anställda använder systemet. Risken för intrång eller tjuvläsning hotar integriteten.

Är de sammanhållna journalsystemen för stora? Är kontrollsystemen för dåliga? Vem har helhetsgreppet över verksamheten. Vilka skador kan dessa brister förorsaka den enskilde? Är lagstiftningen med patientdatalagen för oklar? Vi måste kunna ge besked.

För övrigt ska jag nu in till landstinget och träffa våra utredare om T-baneutbyggnaden i Stockholm

Inga kommentarer: