onsdag 9 oktober 2013

Cecilia Malmström ska ha en stjärna i himlen för sitt aktiva flyktingarbete: fartyg och spaning i Medelhavet kan minska flyktingkatastroferna
Jag minns en debatt inför EU-folkomröstningen på Uppsala Universitet för sådär 20 år sedan. Bland alla deltagarna var en ung tjej som hette Cecilia som nyss disputerat i statskunskap. Hon var på ja-sidan förstås i EU-omröstningen och det tog bara några minuter innan jag sa till mig själv. Oj...hon angrep mig och Nej-sidan hårt men respektfullt. Hon var påläst in till sista kommatecken på EEC, OECD, EFTA, Maastrichtfördraget. Hon var bra då och det har hon visat länge, nu som EU-kommissionär för migrations- och flyktingfrågor.

Fartygs-och spaningsutrustning från Cypern till Spanien,
föreslår hon för att rädda flyktingar. Mer pengar från medlemsländerna till Frontex, EU:s gränsskyddsmyndighet. De som hittills mest arbetat för att stoppa flyktingar men som nu ska arbeta för att hjälpa och rädda flyktingar. Mycket bra, men det är Medelhavet det...sedan gäller det att öka insatserna i medlemsländerna för att ta emot fler flyktingar och det blir nog det svåraste...Där alla måste visa ansvar och om nödvändigt till sist med tvingande beslut.

Och Eurokrisen är inte löst, har bara drunknat...
Flyktingkrisen har dränkt euron...tillfälligt. Men Grekland måste snart förnya sina lån, bankunionen finns där med krav på medlemsländerna att lämna över beslutsmakt på ekonomiområdet till Bryssel. Nu är det tyst, men när det klarnat i Tyskland efter valet kommer vi att få höra EU- kejsarinnan Merkel igen.

För övrigt tar jag nu snart en egen båt mellan Stockholm och Värmdö  där vi i Värmdöcentern  vill visa att det går att på en normal busstid ta sig vattenvägen in till Slussen.

Inga kommentarer: