söndag 27 oktober 2013

Så har vi då åkt på värdlens första spårbilsbana i Morgantown  West Virginia
Det var en upplevelse. Ett tiotal av deltagarna på spårbilkonferensen åkte i går till Morgantown för att prova världens första spårbilsbana. Den började byggas 1969 och stod klar 1971. Varför i Morgantown? Jo, där finns 30 0000 studenter vid West Virginia Universtity tillsammans med lika många som bor i staden. Men det är studenterna som nyttjar banan. Den är 7 kilometer lång går mellan fem institutioner. Vagnarna tar12 sittande och 8 stående. Den transporterar 15.000 studenter i genomsnitt per dag. Banan har kört 83 miljoner passagerare under de 40 åren utan en enda olycka.

Systemet är enkelt med en station med beställarramp. Du ser vilka andra stationer som finns och trycker på knappen för den station du vill åka till.
Du kan åka ensam,eller med upp till 20-talet andra personer. Spårbilarna anpassar sin hastighet efter banans lutningar och som mest 55 km i timmen.. Konstruktionen från 70-talet håller nu på att moderniseras. Våra kunskapare på resan säger att samma bana gå att bygga i dag med 1/4 så mycket material, mindre skakningar, snabbare om man så önskar och med bättre konfort. Spårbilen kommer.

För övrigt har vi sedan åkt bil från Morgantown till New York,en resa på sex timmar genom West Virginia, Maryland, Harrisburg ( med kärnkraftsolyckan), Pennslvania och till Intercontinental hotell. I morgon ska jag träffa Sonjas syster Berit på lunch. Klockan 16.00 ses vi på Penn station, 18.55 går planet och 07.40 på måndag morgon landar vi på Arlanda.

Inga kommentarer: