söndag 13 oktober 2013

EUrokrisen handlar om ekonomier som havererat men som drabbat miljoner vanliga människor
EUrokrisen är inte över. Grekland har svårast och kommer att tvinga skriva ner sina skulder ytterligare om man ska hålla sina löften om nedskärningar. Ska den offentliga skulden minskas drabbas den offentliga sektorn och människor som redan har det svårt får det ännu svårare.
Och hur ska det gå när de överstatliga förslagen om bankunion införs och Grekland och andra drabbade länder också berövas sin självständighet och tvingas lämna över beslutsmakten om ekonomin till Bryssel?
Hur mycket växer faschistpartiet Gyllene Gryning  då?

Frankrike och Italien har också stora problem
med sin svaga konkurrenskraft kring pensioner, arbetsmarknad och skatter.Innan Tyskland fått  en ny regering händer inget nytt. Men sedan kommer Eurokejsarinnan Merkel tillbaka igen och då...

För övrigt åker nu Sonja och jag till Gustavsbergsbadet och badar med Micke, Sara och Hanna.

Inga kommentarer: