lördag 12 oktober 2013

OPCW bra val för fredspriset  från norska Nobelkommitten
Visst, det kanske blir mera känsloladdat om en person får priset än en organisation. Förra årets pris till EU var ingen hjdare I detta fall är det en organisation som bevakar Konventionen om kemiska vapen från 1997 och som nu uppnått att mer än 80 procent av världens arsenal av kemiska vapen förstörts. Det är 189 av 195 länder som nu undertecknat avtalet som förbjuder framställning och användning av stridsgas.
Vi har nu internationella regler som hindrar utveckling av kärnvapen och regler mot kemiska vapen. Konventionella vapen som kulvapen är svårare, men om man tar några vapenslag i taget så...

Jonas och Vänstern  lyckas både pressa och samarbeta med S - och har alla vägar öppna.
Jonas är smart och det vet jag efter att ha samarbetat med honom under flera år när han var vice ordförande och jag ordförande i Nej till EU inför och under folkomröstningen 1994. Hans och vänsterns huvudkrav: "Vi kommer inte att sitta i en regering som fortsätter dagens privatiseringspolitk".

Vänstern vet att stopp för vinster i välfärden enligt opinionsmätningar har stöd av 80-90 procent av svenska folket. Om V ska vara med i regeringen måste S och Mp bli tydligare mot vinster. Nej till vinster kan - oavsett om S och Mp ändrar sig eller inte- samtidigt gynna hela den rödgröna oppositionen, särskilt S.Vi kan få en ny regering. Med V innanför blir den riktigt röd. Med V utanför blir den mindre röd men får en illröd stödkamrat med förstärkt opinionsstöd. I båda fallen är Jonas Sjöstedt och Vänstern vinnare.

För övrigt blir det nu lite skogshuggning av fallvirke som bygger på vedtraven lite...


Inga kommentarer: