måndag 21 oktober 2013

Några tankar direkt från ryggmärgen för att stärka Centern i valrörelsen

x Företag och jobb är ett måste, styr till områdena klimat, miljö, energi , koppla till export och starkare ekonomi
x Men, det måste också bli mer fokus på de som inte är företagare, den stora majoriteten av svenska folket och väljarna.Vi måste prata med om vardagen, förskolan, skolan, jobben  - livsbalans. Rätten att själv bestämma hur mycket du vill arbeta under olika skeden i livet.
x Och varför tal om livsbalans. Jo, många människor känner igen sig och det är detta som är att nå människorna. Sjukskrivningarna ökar i Sverige - kraftigt. Stress och psykisk ohälsa ökar mest. Det måste vi tala om och varför. Där är livsbalans avgörande.

x Vi måste hålla uppe klimat och miljö hela valrörelsen.
Redan några dagar efter IPCC-rapporten har klimatet försvunnit i debatten. Se på moderatstämman
x Välfärden blir en stor fråga. Vi kan inte prioritera allt, men vi måste kunna svara på frågorna. V kommer att press S om vinster i välfärden. Den debatten är deras med Mp, men centern måste svara på frågan med riskkapitalbolag och vinster. Det har vi inte gjort tydligt än. En naturlig fråga att ställa är hur många ska sägas upp om vinsterna försinner. Men det måste också komma ett besked hur skattepengar ska användas.
x Till välfärden hör sjukvården
Ett bra EU-val blir en öppning. Ett dåligt EU-val blir en svår uppförsbacke i september.

För övrigt åker jag nu in till samrådsgrupp med handikapporganisationerna i landstinget.

Inga kommentarer: