tisdag 8 oktober 2013

Steno Diabetes Center: Fantastisk Dansk sjukvård
Det var en lärorik och i högsta grad inspirerande dag i går strax utanför Köpenhamn på Steno Diabetes Center. Diabetesklinik, forskning, utbildning. Kring 220 anställda, 5-6000 patienter per år. Inga vårdplatser, allt på dagbesök.186 milj danska kronor finansierat av Köpenhamns stad med en tredjedel och återstoden med olika fonder och små avgifter. Jon Nolan , en Irisk professor var chef och höll ett inspirerande inledningsanförande

Amputeringarna har minskat både diabetes 1 och 2 med 70- 80 procent
Dödligheten har gått ner med 90 procent och risken att bli blind med lika mycket. Behandlingskostnaderna är hälften av våra. Vi åkte dit med landstingets Forsknings- och utvecklingsutskott för att se om detta kunde vara något också för oss. Stig Nyman,utskottets ordförande, Kd, vice ordföranden Anders Lönnberg, S och andra ledamöter verkade alla engagerade för att att skapa något liknande i Stockholm. Utredningspengar finns avsatta.

Enhetstaxan är enkel, lätt att använda och förbilligar långa resor i länets ytterområden och glesbygd
Enhetstaxan är rätt  tänkt. När den gällde 2006-2007 var den dock alldeles för låg, 20 kronor per resa gav ett stort underskott för SL. Idén är fortfarande bra och det nya priset som diskuteras på 35 kronor skulle skapa ett överskott för SL. Vad väntar vi på?
För övrigt cyklar jag nu in till landstingsstyrelsen

Inga kommentarer: