onsdag 16 oktober 2013

Styrd och pratig medborgardialog om EU i stadshuset. 
Igår var jag på medborgardialog om "EU i framtiden" på stadshuset där tre huvudpersoner fanns på podiet. Det var vice ordföranden i EU-kommissionen Viviane Reding, EU-minister Birgitta Ohlsson och EU-parlamentarikern ( S) Olle Ludvigsson.
Ett omfattande förarbete hade föregått med utskick,  säkerhetskrav och vilka frågor jag vill ställa om EU:s framtid.

Sorry, det var ett stort PR-möte med frågor till den 350-hövdade publiken
att besvara med dosor som fanns i stolarna. Vad sägs om denna ledande  och oklara fråga: "Vill ni ha ett närmare politiskt samarbete i EU?".
Svar 69 ja och 31 nej. Vad är närmare politiskt samarbete? Vad ligger i politiskt. Och denna fråga som ställdes efter det det att Viviane Reding talat om ökat folkligt inflytande; Vill ni att EU-kommissionens ordförande ska väljas direkt av folket. Ja, svarade 53 procent och nej 47.

Visst, frågor ställdes också direkt från publiken
under de två timmarna, men Reding tog alldeles för lång tid på sig och var alltid den som av EU-moderatorn först fick svara på frågorna.
Nej, ingen höjdare.

Stort intresse för spårbilskonferensen i  Washington nästa vecka
I går hade vi möte med Kompass styrelsen. Närmare 150 delegater kommer att medverka på spårbilskonferensen i Washington 23-26 oktober. Från Sverige deltar 19 personer från KOMPAS medlemskommuner, statliga verk och myndigheter. Roligt. Spårbilen kommer.
För övrigt åker jag nu in till bidragsgrupp i landstinget.

Inga kommentarer: