lördag 19 oktober 2013

Press från Urban Bäckström och näringslivet på S - men inte säkert det gynnar Alliansregeringen
I en artikel i dag på DN debatt dn.se/debatt driver Svenskt Näringsliv på Socialdemokraterna. Det krävs  "djärva tag " för att nå målet om lägst arbetslöshet i Europa 2020. Avreglering av arbetsmarknaden, konkurrensutsatt arbetsförmedling, sänkta marginalskatter och kapitalskatter, kärnkraft? måste garanteras och mer regelförändringar.
Hotet är Miljöpartiets lastbilsskatt, flygskatt, höjd kärnkraftsskatt och höjd dieselskatt.
Alliansen har ju en gång talat om näringslivet som särintresse. Det var väl inte såväl valt då. Att få näringslivet som lobbyist för Alliansregeringen är heller inte ett självklart plus.

Borg håller också inne med fler jobbskatteavdrag och  prioriterar välfärd och offentliga satsningar.
Fler timmar i skolan, fler karriärtjänster för lärare, fler lärlings-och yrkesintroduktionsplatser, forskning och infrastruktur prioriterar Anders Borg före sänkta skatter. Hans motiv är att det ekonomiska utrymmet är för litet. Det är samma grunduppfattning som Reinfeldt och det är samma problem för S. Välfärd mot skattesänkningar håller inte längre.

För övrigt åker jag nu in till ett C-seminarium om hälso- och sjukvård på landstingshuset. IT-minister Anna-Karin Hatt pratar om E-hälsa för vård och omsorg och vice partiledaren Anders W Jonsson pratar om välfärdsfrågor som kommer att stå i centrum i valet. Intressant, viktigt och roligt.

Inga kommentarer: