onsdag 23 oktober 2013

Nu åker jag till Washington och spårbilskonferensen och sänder iväg detta pressmeddelande.
Spårbilen kommer.

pressmeddelande 131022
KOMPASS-Nätverket för spårbilar
Hans Lindqvist, ordf tel 070/5485819
Magnus Hunhammar, IST,  070/5304164
Christer Lindström, konferensansvarig 073/5459179

Stort intresse för spårbilskonferensen i Washington
USA satsar stort på spårbilar

-Det är verkligen roligt att se vilket intresse som finns i världen för modern miljövänlig transportteknik som spårbilar/podcar, säger Hans Lindqvist, ordförande i Nätverket KOMPASS för spårbilar i Sverige. KOMPASS är ett nätverk med 15-talet kommuner som planerar för spårbilsbanor.

Den 23-24 oktober genomförs den sjunde internationella spårbilskonferensen, denna gång i Washington, USA som inriktas på utveckling av automatbanor med modern klimat-, miljö och energiteknik.
Spårbilar finns på flygplatsen Heathrow i London och en bana har nyligen invigts i Suncheon i Sydkorea. I dagarna har en motsvarighet till det svenska KOMPASS bildats i Silicon Valley i Californien.

På konferensen finns företrädare för myndigheter, universitet, trafikföretag, stadsplanerare och politiker från ett stort antal länder. Från Sverige kommer 20 deltagare från kommuner, högskolor och forskningscentrum samt Trafikverket, Jernhusen och Näringsdepartementet. En av huvudfrågorna är att utveckla det MoC, Memorandum of Cooperation, kring miljövänlig trafikteknik som finns mellan Sverige och USA.

Transporterna i världen står för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser och skapar trängsel och köer.
-Vi behöver  "A new Green Transportation Deal", säger Hans Lindqvist  och det är detta vi ska diskutera i Washington.


Inga kommentarer: