måndag 14 oktober 2013

FRA-lagen: ingen förebild för lagstiftning i Sverige - vare sig i innehåll eller i demokratisk process
Det var omfattande debatt om FRA-lagen om rätt för Försvarets radioanstalt (FRA)att spana i kabel och granska telefon- och internettrafik. S-förslaget 2005 skjöts upp - kritiken mot rättssäkerheten var motivet. Alliansregeringen tar upp lagen och föreslår signalspaning i kabel. Bordläggning 2007. Lagen tas 208 efter hård debatt där många borgerliga riksdagsledamöter, inklusive flera centerpartister, sagt, aldrig i livet. Efter vissa mycket osäkra garantier är det bara en folkpartistisk riksdagsledamot som lever upp till vad hon sagt.
C, FP och kritikerna till lagen kan själva kräva en allsidig utredning hur lagen kom till  - med eller utan beställning av främmande makt.

Inget fel att lyfta upp frågan i EU och internationellt
men vi ska ha en svensk lagstiftning och EU ska inte bestämma över vår öppenhet, eftersom man inte har något motsvarande...

Skolan kommer som nummer ett bland valfrågorna hos allmänheten - moderaterna vill också stå längst fram liksom fp, v, Mp, S...
Betyg redan från tredje klass, ökad undervisningstid,  främst i matte, sommarskola och tioårig skolplikt, är moderaternas bud som nu ska diskuteras på m-stämman i Norrköping i veckoslutet. Hårdare tag alltså...men jag tror lärarlöner, mindre läraradministration, minskad klasstorlek och läxhjälp åt alla i skolan är viktigare.
Centern måste ta ett steg framåt.

För övrigt blir det lite inre tjänst i dag med förberedelser inför KOMPASS-styrelsen i morgon dr vi bland annat ska diskutera spårbilskonferensen nästa vecka i Washington.


Inga kommentarer: