måndag 28 oktober 2013

Så var jag då hemma igen från en mycket lyckad spårbilskonferens 
Utveckling av MoC, Memorandum of Cooperation med USA och bildandet av ett KOMPASS international är två områden vi ska utveckla.
Det är också viktigt att vi breddar diskussionen till mer än bara spårbilar. Det är också vad vi gjort under hela konferensen där stadsutveckling, hållbara städer och breddning av modern miljövänlig tranportteknik diskuterats. Allt detta är ett måste om vi ska leva upp till klimat, energi, miljö och uthållighetskraven och om vi ska minska trängseln.Därför vet jag att automatbanor som ATN, GRT, PRT och allt vad de beskrivs som kommer.

Hård kritik i USA mot de egna företrädarna i Kongressen
Det var en verklighet som gick igen var man än befann sig i USA- Vi hann ju me många ställen som Chicaco, Washington, West Virgina med Morgantown och New York. På landsbygden i Morgantown och Harrisburg läste jag amerikanska tidningar med stenhårda kritiska ledare mot sina politiska företrädare både inom republikanerna och demokraterna. Kritiken mot Obama är också stor och i växande.Han pratar vacketr men gör lite låter det. Inte riktigt rätt tycker jag men så lät det.

För övrigt har jag nu sovit igen några timmar och nu återgår livet till vardagen i Sverige...sådär.

Inga kommentarer: