tisdag 22 oktober 2013

 Inte acceptabelt när drogproblemen ökar i kommunen                   

 Interpellation till Socialnämndens ordförande Stefan Dozzi angående den ökade droganvändningen i kommunen
Från såväl media, föräldrar och kommuntjänstemän kommer nu illavarslande uppgifter om att narkotikaanvändningen ökar i kommunen. Oro finns för att en mer drogliberal inställning breder ut sig, främst på skolorna och i Gustavsbergs centrum. Framför allt gäller det droger som cannabis som fått en stämpel som "mjukare" och mindre farlig.
I maj i år ställde jag en fråga till Socialnämndens ordförande om vi har erforderliga resurser för att hjälpa ungdomar och minska droganvändningen i kommunen.
Jag fick ett svar som jag tolkade som att det har vi och vi har utvecklingen under kontroll

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande frågor till Socialnämndens ordförande Stefan Dozzi.

1. I mitten på september ska socialtjänsten ha tagit emot 15 anmälningar om droganvändning från olika högstadieskolor i kommunen. Framför allt gäller det drogerna cannabis och spice.
Stämmer detta? Om så är fallet vilka åtgärder vidtas för att stoppa missbruket?

2. Droganvändning bland ungdomar är ofta symptom på bakomliggande oro eller problem. Vilka mer långsiktiga insatser görs för att komma till rätta med både symptomen och de orsaker som ligger bakom droganvändningen.

Värmdö den 30 september 2013

Hans Lindqvist ( C )

Inga kommentarer: