torsdag 3 oktober 2013


En lång men konstruktiv budgetdebatt i Värmdö

Det blev en rejäl budgetdebatt i kf i går. Först en allmänpolitisk debatt där alla partier förmedlade sina viktigaste förslag och sedan en genomgång nämnd för nämnd. Koalitionens budgetförslag gick naturligtvis igenom med några små justeringar. Värmdöcentern står i huvudsak bakom budgeten med 17 öres skattesänkning Stor debatt om s- och c-förslagen att minska administrationen med 10.0 miljoner. Men det ska gå och Värmdö hör till de kommuner i länet som har högst antal "administratörer" enligt en sammanställning. Värmdöcentern satsar på skolan med pengar för höjd skolpeng och kompetensutbildning av lärare.
  
På tre punkter fick vi igenom våra förslag enligt nedan efter korta förhandlingar med koalitionen och med vissa små justeringar.

Kommunstyrelsen får i uppgift att stimulera villa- och fastighetsägare att investera i förnybar energi som t.ex solpaneler

Kommunstyrelsen får i uppdrag att att i samråd med finansieringsnämnden för utbildning och utbildningsstyrelsen ta fram en plan för att minska antalet avhopp av värmdöungdomar från gymnasiet samt hur fler ungdomar ska klara behörigheten till gymnasiet.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för att öka andelen kollektivresenärer för minskad trängsel och ökad framkomlighet i trafiken.

För övrigt ska vi diskutera lokalt polisarbetet i morgon med polisen i Värmdö.
Vi måste stoppa den allt ökande droganvändningen bland ungdomar.

Inga kommentarer: