söndag 30 mars 2014

Regeringen måste prioritera klimatpolitiken - Centern bör gå före nu inför EU-valet

Tankesmedjan Cogito har granskat regeringens klimatpolitik. Det är inget positivt utfall. Tvärtom, det ger ett mycket dåligt besked där Sverige också faller i den internationella rankingen. Några exempel: Regeringen driver inte på EU:s svaga klimatmål, regeringen sålde överskott på utsläppsrätter i stället för att låta dom frysa inne, slopad CO2 skatt för kraftvärme, Vattenfall har investerat i 14 kolkraftverk i Tyskland som släpper ut 70 miljoner ton koldioxid per år, AP-fonderna satsar miljarder på fossil energi som motsvarar 625 miljoner ton koldioxid, eller mer än tio gånger Sveriges total utsläpp...dn.se/debatt.

Oj, verkligen ingen bra facit för Alliansregeringen. Jag har skrivit om detta många gånger på bloggen. Vi måste höja nivån inför FN:s klimatmöte i Paris nästa år. Centern måste gå före med energi-, och miljöansvaret i regeringen. Kent Johansson har klimat, energi, miljö högst på sin kravlista inför EU-valet. Men nivåerna måste höjas.

Centerns klimatmål bör vara 50,50, 50
Miljöminister Lena Ek och energiminister Anna-Karin Hatt driver på för att få EU att sätta högre klimatmål. Om någon fråga är gränsöverskridande så är det klimatet, såväl inom EU som globalt. Det handlar om vår enda jords framtid. Först måste vi ställa hårda krav på EU, sedan press på övriga världen inför FN:s stora klimatmöte i Paris nästa år, 2015.

 Utsläppen av växthusgaser ska, enligt regeringen, minska med 50 procent till 2030, med 40 procent inom EU och med tio procent i övriga länder. Produktionen av förnybar energi måste kraftigt ökas. Svagast, såväl från den svenska regeringen som från EU, är kraven på energieffektivisering. På detta område finns oerhörda möjligheter som dessutom kan väldigt många nya jobb. Centern bör som parti sätta målen 50, 50 och 50 till 2030 inför EU-valet, minskning av utsläppsgaser, ökning av förnybar energi och mål för energibesparing. Ambitionen måste vara hög.  Alla klimatmål måste dessutom vara bindande för medlemsländerna.
För övrigt blev det en vårrunda i vårsolen med Sara och Hanna till Sjöängen, sedan till gamla stan med uteöl vid Kornhamnstorg, fortsättning på Veni Vidi Vici på stortorget och avslutning med  "Ständigt denne Fredman" på Musikvalvet med Tord Lindé. Härlig dag.

Inga kommentarer: