onsdag 26 mars 2014

EU:valet: Moderaterna bromsar klimatarbetet, säger Åsa Romson,MP. Rätt sagt. Men Centerns Kent Johansson har bäst credit av alla EU-parlamentariker, enligt Naturskyddsföreningen.
Och det ska vi hålla högt i EU-valet och ligga på ännu mer. Klimatfrågan engagerar alla och så här har jag skrivit i en artikel.

Centern i EU-valet
Med högre klimat- och miljömål
Miljöminister Lena Ek och energiminister Anna-Karin Hatt driver på för att få EU att sätta högre klimatmål. Om någon fråga är gränsöverskridande så är det klimatet, såväl inom EU som globalt. Det handlar om vår enda jords framtid. Först måste vi ställa hårda krav på EU, sedan press på övriga världen inför FN:s stora klimatmöte i Paris nästa år, 2015.

Utsläppen av växthusgaser ska, enligt regeringen, minska med 50 procent till 2030 i, med 40 procent inom EU och med tio procent i övriga länder. Produktionen av förnybar energi måste kraftigt ökas. Svagast, såväl från den svenska regeringen som från EU, är kraven på energieffektivisering. På detta område finns oerhörda möjligheter som dessutom kan ge väldigt många nya jobb.

Centern bör som parti sätta målen 50,50 och 50 till 2030 inför EU-valet, 50 procentns minskning av utsläppsgaser, 50 procents ökning av förnybar energi och 50 procents mål för energibesparing. Ambitionen måste vara hög.  Alla klimatmål måste dessutom vara bindande för medlemsländerna.

Nya Slussen och bussterminalen i Katarinaberget håller på att falla - Plan B kommer närmare
 Ska Värmdö  delfinansiera Bussterminalen i Katarinaberget, frågar jag kso Monica Petterson i kväll i kf? Nej, säger jag. Handelskammaren i Stockholm vill skrota bussterminalen i Katarinaberget säger man i ett brev till finansborgarrådet Sten Nordin. Den är farlig och dålig säger vi som förordar plan B. Och vi ska ha kvar bussar från Värmdö till Slussen och inte byta en gång till i Nacka.
För övrigt ska vi nu gå igenom kallelse till årsmötet i Kompass den 8 maj, sedan blir blir det ett besök hos tandläkaren och i kväll kf. Två roligt och ett mindre roligt...

Inga kommentarer: