måndag 10 mars 2014

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson om hur valdeltagandet ska stärkas vid folkomröstningen om skolan och Europaparlamentsvalet den 25 maj

Den 25 maj genomförs två viktiga politiska händelser i Värmdö, dels folkomröstningen om skolorganisationen i främst glesbygds- och skärgårdsskolorna och dels  valet till Europaparlamentet. Det är två viktiga samhällsfrågor. Vi senaste EU-valet 2009 deltog drygt 40 procent av väljarna. Det är alldeles för lågt  för att ge tillräcklig legitimitet åt valresultat och valda EU-parlamentsledamöter. Legitimiteten i många lokala folkomröstningar har också ställts i fråga på grund av lågt valdeltagande.

Den gemensamma valdagen för dessa två frågor bör nu på alla sätt utnyttjas för att stärka valdeltagandet i båda dessa två viktiga tilldragelser. Brist på information och kunskap ligger ofta bakom dåligt valdeltagande. Forskare bedömer att ungefär 60 procent av de frågor som beslutas i kommuner och landsting har sin bakgrund i EU-regler som förordningar och direktiv.

Under nästa mandatperiod skall EU-parlamentet bland annat besluta om nya klimatmål, ny migrationspolitik, en ny djurskyddslag och nya upphandlingsregler. Frågor som alla starkt berör oss medborgare i Värmdö.

Mot denna bakgrund vill undertecknad ställa följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson.

Vilka åtgärder och insatser planerar kommunstyrelsen och kommunkansliet för att stärka informationen och öka intresset och valdeltagandet i folkomröstningen om skolan samt valet till EU-parlamentet den 25 maj?
Värmdö den 10 mars 2014

Han Lindqvist (C)

Den svenska offentlighetsprincipen från 1766 med öppenhet och meddelarfrihet håller på att vittra sönder i EU med öka sekretess, munkavle och vetorätt för EU. dn.se/debatt.
Det är en tragisk utveckling som journalisten Nils FUncke redogör för på DN Debatt i dag. 65 ändringar har genomförts i öppenhetsregler som KU nu ska granska. 12 av dessa medför tystnadsplikt för svenska tjänstemän. Det skulle inte bli så hette det i folkomröstningen 1994, men....
För övrigt har jag nu  sänt iväg frågan ovan om valdeltagandet den 25 maj. Ett utmärkt tillfälle för Värmdö att stärka intresset och valdeltagandet i två viktiga frågor.

Inga kommentarer: