onsdag 5 mars 2014

Putin har begått ett stort misstag när FN, EU, USA, OECD, OSSE, Europarådet på alla sätt politiskt, ekonomiskt och moraliskt kommer att stödja Ukraina.
Putin kan inte möta en så stor satsning med egna resurser, bar med hot och våld, Det kommer bara att öka insatserna ytterligare. Putin vill gärna visa upp sig själv som segrare, men i verkligheten kommer tiden och de stödinsatser som görs nu att bli honom övermäktiga. Men undvik provokationer så att krigshoten dämpas.

S forskningskommission för minskad arbetslöshet har massor med förslag, svåra att överblicka
Många finns, redan många har prövats tidigare och några nya är detaljstyrningar med lägre arbetsgivaravgift på heltider och på arbetslösa och riktade bidrag.  Och vad kostar det?
Det är helt omöjligt att säga ja eller nej till 10-talet förslag. Några kan vara värda att pröva som mer direkta kontakter med arbetsgivare, men läs och begrunda.

Bra att satsa mer på försvaret, flera partier vill ha tillbaka värnplikten
Centern kan stödja mitt förslag om medborgartjänst med 6 månader i fritt val mellan militär eller andra uppgifter, som krishantering, som är bra för Sverige. Läs motionen till senaste C-stämman...
Det kommer annars en liknande till nästa stämma när den nu blir...

Nej, ingen bussterminal i Katarinaberget. Stadens 18-sidiga inlaga till mark- och miljööverdomstolen övertygar inte.
Det är ju formella fel staden begått, t.ex avsaknad av samråd. Gör om, med en  bussterminal på samma plats sim nu och sätt stopp för Katarinaberget. Stöd Plan B.
För övrigt gör landstinget stora forskningssatsningar på sådär 2.2 miljarder kronor på vårdutbildningar, läkarutbildningar och klinisk forskning som bättre borde kommuniceras utåt och framför allt snabbt sättas in i vården.
Inga kommentarer: