lördag 22 mars 2014

Svenska partiet vill begränsa EU:s makt, utom folkpartiet. 
Först ska sägas att alla de partier, inklusive Centerpartiet, som nu vill begränsa EU:s makt har ställt upp på Nice-fördraget, Amsterdamfördraget och Lissabon-fördraget.I alla fördragen överfördes mer makt till EU från nationalstaterna. I alla fördragen ökade EU:s makt. Vad är det dessa partier som talar om ata begränsa EU-makten vill göra nu?

Här kommer några synpunkter på detta från en äkta och konstruktiv EU-kritiker
Centern i  EU-valet
Mer samarbete - EU måste byggas underifrån
EU-kommissionens förslag om en finanspakt, en bankunion och en överstatlig bankakut, direkt underställd kommissionen, är en  långtgående centralisering av EU-makt.  Det skulle innebära ett förmyndarskap från Bryssel över medlemsländerna och deras banker. Tanken är också att en krisfond ska byggas upp med avgifter från alla banker i EU. Bankakuten skulle alltså kunna använda medel från svenska banker för att rädda spanska krisbanker. Att eurokrisen har lett till att sådana centralistiska förslag kan presenteras är allvarligt i sig.

Kraven ökar i EUropa på minskad EU-makt
Storbritanniens premiärminister David Cameron kräver minskad EU-makt, omförhandling av EU:s fördrag och folkomröstning. I Nederländerna har regeringen utarbetat en lista på 49 politikområden som man vill återföra till det nationella parlamentet. Tysklands förbundskansler Angela Merkel har träffat Cameron för att diskutera hur Bryssels makt kan minskas genom en reformering av EU. Även Sverige och våra partier, inklusive Centern,  måste komma med förslag till hur EU ska göras ”smalare” om orden "begränsa EU:s makt" ska bli trovärdiga.

Det europeiska samarbetet byggs bäst underifrån. För oss i Centerpartiet är självbestämmandet en viktig del i vår idégrund med decentralisering och minskad maktkoncentration. Beslut ska fattas på rätt nivå, vilket kräver ett smalare men vassare EU. Samtidigt som nya samarbetsfrågor kan tillkomma måste det också vara möjligt att återföra frågor från EU till medlemsländerna. Alla länder ska inte heller behöva vara med i allt samarbete. Sverige och flera andra länder står utanför euron, alla länder är inte med i Schengensamarbetet etc. Denna ”flexibla integration” är viktig eftersom den skapar fler nöjda medborgare och länder – och därmed ett bättre fungerande samarbete.

Exempel på flexibelt samarbete kan vara att länder går samman för högre ambitioner för att leva upp till kraven på mänskliga rättigheter eller vill föregå med gott exempel för att ta emot fler invandrare och flyktingar. Det är inte överstatlighet utan mellanstatliga avtal inom EU för stärkt demokrati och humanism.

Utvecklingen går ändå mot ökad centralisering och maktöverföring. Alt fler frågor förs upp till den växande EU-byråkratin med nu  50 000 byråkrater. Subsidiaritetsprincipen, att beslut ska fattas på rätt nivå så nära medborgarna som möjligt, måste stärkas i praktiken. Därför har jag, tillsammans med CUF:s ordförande Hanna Wagenius, föreslagit en särskild subsidiaritetsombudsman som ska bevaka detta inom EU. Alternativet är att blockera alla beslut som inte följer subsidiaritetsprincipen.
Hans Lindqvist(C)
tidigare EU-parlamentariker, nu ankare på Centerpartiets lista i EU-valet
För övrigt blir det nu en runda i löparspåret, städa, packa in i bilen och åka mot Värmdö, kanske med lite avbrott för påhälsningar på vägen.Inga kommentarer: