torsdag 27 mars 2014

Romerna i Sverige: Ett tragiskt nederlag för demokrati och mänskliga rättigheter
Vitboken om romerna i Sverige visar mer än tillräckligt för att man ska känna avsky mot sitt eget land. Avstängda, utställda, parasiter, tattare...Det är bra att regeringen nu följer upp vitboken med förslag om vad man nu kan göra, en sorts åtgärdskommission. Ullenhag  har gjort ett bra jobb som tagit fram verkligheten.

Vad gör vi i dag? Varje land måste ta sitt eget ansvar som Rumänien och Bulgarien. Och vi måste ställa högre krav på EU
Innan nya medlemsländer kommer in i ställs höga krav på demokrati, rättsstat, mänskliga rättigheter. Processen tar ofta flera år. När man väl kommit med verkar allt släppa. Här måste större krav ställas på EU.Jag håller med Birgitta Ohlsson i en intervju hon gör i Publikt, tidningen från fackförbundet ST. EU måste kunna införa sanktioner som att kunna dra in pengar till länder som inte sköter sig.
Vi ska göra vårt i Sverige för människor som ändå kommer hit, men huvudansvaret måste ligga i länder där människorna bor.

Konstitutionellt haveri av kf-ordföranden Marie Bladholm som vägrade mig och Centern att ställa ett yrkande om att ta fram miljövänlig transportteknik i och kring Värmdö som elbussar, elbilar, spårbilar och pendelbåtar.
Ja, det blev en oproffsig avslutning på kf-s möte i går som visade en ordförande som vägrade en ledamot att ställa ett yrkande i en en fråga om kollektivtrafik. Okunnigt.

Blev också jätteförvånad när  jag på ekot i morse hörde att Annie Lööf ställer sig bakom Muad Olofsssons vägran att komma till konstitutionsutskottet och svara på frågor om Nuon. Varför?
För övrigt åker jag nu in till Mälardalsrådets närings- och FOUU -utskott och diskuterar goda livsmiljöer i Mälardalen, sedan debatt  med pensionärsorganisationerna inför valet.

Inga kommentarer: