fredag 21 mars 2014

Stärkta ekonomiska sanktioner mot oligarker i Ryssland är bra -men håll Nato och militär utanför. Nya Krimkriget är Nya kalla kriget.
Ekonomiska sanktioner är rätt väg mot Ryssland. EU:s stats- och regeringschefer har skärpt kretsen från 21 till ytterligare 12 personer för sanktioner som frysta tillgångar och minskad rörlighet inom EU. Det var ett bra besked från statsminister Reinfeldt efter gårdagens möte. Bra är också att OSSE och eller EU är beredda att sända observatörer på plats i Ukraina för att bevaka läget..
Men håll Nato och militär utanför de åtgärder som nu vidtas för att visa Ryssland att omvärlden menar allvar mot annekteringar och folkrättsbrott.

Reinfeldt svettades av frågor om lyckosamma klimatinsater i Sverige -Både rätt och fel.
Sverige har minskat sina utsläpp. Regeringen, inte minst centerministrarna, har drivit på för minskade utsläpp från industri, bostäder och transporter. Det är mer än många andra länder kan visa. Rätt är också att om utsläppen från svenska flygtransporter till utlandet och import av utländska varor räknas in så ökar de totala utsläppen.
Slutsats: Reinfeldt borde ha känt till detta och skulle meddelat helheten i sitt första inlägg i frågan. Nu blev resultatet minus för hela regeringen.

Lars Adaktusson drar inga röster i EU-valet
Intervjun med Lars Adaktusson i går gav inga kd-röster i EU-valet. Han fick frågan om kd vill säga nej till datalagringsdirektivet och talade om hur viktig integriteten var, men inte mer än så. Inget förslag om återtagande t.ex. I övrigt meningslöst prat. Ofarlig vill jag säga.
För övrigt blir det nu frukost och sedan både löparskidor och utförsåkning i härligt solsken och minus en grad.

Inga kommentarer: