fredag 16 maj 2014

Obegripligt att Kd går framåt i EU-valet - men Adaktusson gjorde ett hyggligt intryck i radioutfrågningen i morse
Lars Adaktusson är journalist och inte förtroendevald politiker. Han är van att fråga men inte svara. Han  är van att följa men inte driva. Lite svårt att se varför Kd går framåt i EU-opinionen.  I morse gjorde dock A bra ifrån sig i radions utfrågning. I flyktingpolitiken är det värderingar som gäller,inte om det går att genomföra förslagen eller inte. Politik är visioner, värderingar, människovärde, säger Adaktusson. Det berör lite,även om han inte är särskilt känslosam. Fler flyktingar ska kunna söka visum i hemlandet för asyl senare. Sanktioner mot länder som tar emot för få. Men inga preciseringar från A.

Adaktusson fick in subsidiaritetsprincipen om aborter som inte EU ska besluta om. 
Han tog några steg till och sa att EU ska syssla med rätt saker och vi ska inte ha något Europas Förenta Stater. Det passar nu i detta EU-val, men det har KD aldrig sagt förut.

Frihandelsavtalet EU-USA - Öppenhet, fri handel, globalisering - vi är för men vänta med att ropa Hej, innan vi sett hela avtalet och öppna processen så vi får se vad man förhandlar om
Lite för snabbt av Kent där att "Vi måste godkänna, annars blir det inte av"- Visst, vi har en positiv inställning, till en vidgad värld, utökad handel och jobb men vi ska se hela...Ömsesidigt godkännande, våra högre krav på mat och miljö, vår försiktighetsprincip, stämningar mot Sverige, våra konsumentregler? Vad man än kommer fram till så är ursprungsmärkning avgörande. Vi ska kunna se var produkter kommer ifrån och vad de innehåller.
Centern måste gå ut hårt och kräva ett formellt undantag från euron så vi får en debatt om eurons baksida; ekonomin, eurokrisen, arbetslösheten, fattigdomen, bankunionen, euroregeringen, EUropas förenta stater....

Inga kommentarer: