tisdag 20 maj 2014

Nu tror jag Centern kommer att göra en kraftig spurt i EU-valet med våra förslag om klimat, miljö, energi och jobb som får betydelse in i septembervalen.
I går var jag på Centralstationen under eftermiddagen där Centern nu har en hel veckas offensiv inför EU-valet.Det finns många väljare som både vill veta varför man ska rösta och varför man ska rösta på Centerpartiet. Många har bråttom och tar bara några foldrar andra har gott om tid innan tåget ska gå och använder den tiden till att skaffa information om EU-valet och centern.

Centern satsar på de viktigaste frågorna nu under sista veckan och det är miljö, klimat, energi, uthålligt samhälle och jobb.
Det är också den naturligt gränsöverskridande frågan som ligger närmast vad EUropa ska samarbeta om och där det också är naturligt med överstatliga beslut bindande mål för utsläpp, förnybara energikällor och energibesparande. Annie Lööf arbetar stenhårt under veckan liksom toppkandidaterna i hela landet. Jag håller med och märker att det nu finns ett större intresse för Centerpartiet och tror nu att vi gör ett gott EU-val. Det vore roligt om vi kunde slå förra valets 5,5 procent, och det är inte omöjligt

1.Jag skulle vilja att vi klev fram tydligare på klimat, energi och miljöområdet med de tre förslag jag presenterat de sista dagarna, dvs 50,50,50 målet, 50 procent minskade utsläpp, 50 förnybart och 50 energibesparing.

2.Jag skulle också vilja att Centern preciserade sitt krav på ökat ansvar för flyktingar så att alla 28 EU-länder tog mot en flyktingar som motsvarar någon procentandel av landets befolkning.

3.Centern bör också gå ut och föreslå att Sverige ska kräva ett formellt undantag från euron i en omförhandling av EU-fördraget. 

Tre bra förslag som skulle öka tempot och fokusera Centern i spurten.
Nu är det framåt och uppåt som gäller.
För övrigt ska jag nu in till landstingsstyrelsen, lite långt från EU-valet men lika viktigt.

Inga kommentarer: