måndag 12 maj 2014

Bra av Kent i radioutfrågningen, men utfrågarna hade förutfattade meningar om vem som kan syssla med forskningspolitik  - klimat och energi är de viktigaste frågorna, säger Kent
Man blir lite irriterad när utfrågarna undrar om verkligen Kent Johansson kan syssla med forskningsfrågor som inte själv är forskare och akademiker. Vilken dum fråga. Måste man vara lärare för att ha synpunkter på skolan? Kent har lyft forskningsfrågorna i valrörelsen och de 700 miljarder kronor som ingår i EU:s forskningsstrategi Horizon 2020. Kent fick också bra fram att det är klimat, energi och miljö som är hans och Centerns viktigaste fråga i EU-valet, både i dagens verklighet och inom forskningen. Centern driver på för starkt bindande mål för utsläpp, förnybara energikällor och energibesparing.

Nej inga EU-skatter, Nej ingen kvotering till  bolagsstyrelser, ja till hårda sanktioner mot Ryssland i Ukrainakonflikten, det ska vara mer mellanstatligt än överstatligt.
Tydliga besked från Kent på snabbfrågorna. Det hade varit bra att ge exempel på en EU-myndighet som ska avvecklas, sa radions EU-kommentator Herman Melzer efteråt liksom också på frågan om att kräva ett formellt undantag från euron. Centern borde som Nej-parti till euron i folkomröstningen 2003 haft med ett sådant krav i EU-programmet, men det är inte Kents fel.

Kent fick beröm av Herman Melzer för sina insatser för forskningsprogrammet och hade inte han tagit upp frågan skulle den inte ha diskuterats i EU-valet över huvud taget. Det kanske inte är någon valvinnare sa Herman men så kan man inte resonera om man som Kent har haft ansvar för att ta fram ett program med 700 miljarder kronor för klimat, energi, hälsa och jobb i Europa.
För övrigt åker jag nu in till Samverkansråd med organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning, där centern fått igenom att 5 milj kronor ska satsas särskilt på att öka antalet anställda personer med funktionsnedsättning i landstinget.Inga kommentarer: