lördag 17 maj 2014

Centern måste  nu göra något som syns och märks för att inte ramla ur EU- parlamentet, 3,2 procent i Novus mätning är en allvarlig varning. Jag har tre förslag.
1. Centern måste kräva ett formellt undantag från euron liksom Danmark och Storbritannien. Centern var det borgerliga parti som drev Nej-linjen inför folkomröstningen om euron 2003 och vann en betryggande seger med sådär 56-43 trots en förkrossande miljardsatsning från Ja-sidan. Det vet folk. Vi stod för ett Nej då och vi står för ett Nej i dag. Men vi fick inget formellt undantag. Om vi ska bli trovärdiga måste vi kräva det i en omförhandling av vårt EU-avtal.

Vi får då en debatt om eurons baksida; den ekonomiska krisen eller eurokrisen, arbestlösheten, fattigdomen, de bruna partierna, och "lösningen" med mer EU-stat som bankunionen,euroregeringen, EUropas förenta stater. En sådan utveckling vill vi inte vara med i.

Vi måste ställa högre krav på ansvar från medlemsländerna i flyktingpolitiken, t.ex att ta emot flyktingar utifrån en viss procent av invånarantalet.
När ska EU agera gemensamt om inte för att rädda liv. Alla 28 medlemsländer måste ta emot flyktingar efter sin storlek, t.ex någon liten procentandel. Med 10 milj invånare ger en promille 100 0 flyktingar. I första hand bör det ske genom ett mellanstatligt avtal och i andra hand genom ett överstatligt beslut.

Centern bör kräva 50,50,50 i klimatpolitiken, dvs 50% minskade utsläpp, 50 ökat förnybart och 50 i energibesparing i EU till 2030
Det skulle höras, det är inte orealistiskt, och det är ett måste om viska rädda framtiden för vår egen jord. Det ska vara bindande mål. Det skulle också stimulera ekonomin, öka tillväxten och ge massor med jobb.
För övrigt ska jag nu gå till Gustavsbergsdagen med samling för Gustavsberg och Värmdö och med tal både inför EU-valet och om Värmdös framtid.

Inga kommentarer: