torsdag 8 maj 2014

S och V fick dominera EU-debatten med visstid, utländska arbetare och socialt protokokoll. Klimatet kom lite bort. 
Det finns flera besked att ge om visstidsanställningar. Det första är; ska EU överhuvud taget lägga sig i vilka anställningsformer medlemsländerna har? Fri rörlighet ska gälla men ska det inte också vara fri lönesättning?
Varje land har ju olika kultur i löneförhandlingar. I Sverige har vi den svenska modellen med kollektivavtal, men det är bara Sverige som har den.

Arbeskraftsinvandring och socialt protokoll. 
Det sociala protokollet: Om den frågan förs upp till förhandlingar på EU nivå kommer Sverige att tvingas backa från den svenska modellen med kollektivavtal eftersom vi är det enda land som har den.De andra 27 länderna har den inte. Hur stor är chansen att Sverige får upp frågan om ett socialt protokoll överhuvudtaget. Det måste ske i samband med en fördragsändring och nu har Lissabonfördraget nyss trätt i kraft och det kan ta tid innan det blir dags för ändringar. Och vad ska det stå i det sociala protokollet?

Efter utfrågningen av Marita Ulvskog nu på morgonen i P1
som argumenterade för det sociala protokollet konstaterar Herman Melzer hur svårt det är att få igenom en fördragsändring om anställningsformerna. S ska säga Nej till alla andra fördragsändringar om man inte får igenom det sociala protokollet, säger Marita. Vi ska självklart inte utnyttja utländska arbetare med dumpade löner. Det ska gälla kollektivavtalskrav eller liknande villkor. Men, men kontrollen måste förbättras så att inte någon dumpning sker.

Tufft av Marita att säga att hon skulle rösta Nej även i dag
om det vore en folkomröstning om EU. Vi arbetade ihop på Nej-sidan i folkomröstningen och jag har stor respekt för henne. Om Cameron får igenom en ny folkomröstning i Storbritannien kan det bli nya folkomröstningar i flera länder,även i Sverige.
Nu är vi medlemmar och nu ska vi ha ett bra samarbete men ingen EU-stat.
För övrigt åker jag nu in till årsmöte med KOPMPASS i Sundbyberg. Spårbilen kommer

Inga kommentarer: